Naslovna strana  |  Galerija  |  Novosti  |  Kontakt  |  WEBMAIL |
 17 . 08 . 17    AKTUELNOSTI

 

 

 

 

 

 

  Naručivanje izvoda

NARUČIVANJE DOKUMENATA

   
ПИТАЈТЕ ПРЕДСЕДНИКА


karta opstine
Karta opštine

Plan Vladimiraca

VREME

 

 

 

 

Verzija za stampu   
Posalji stranu   

ODLUKA O PRISTUPANJU IZRADI PROSTORNOG PLANA OPŠTINE VLADIMIRCI

Skupština opštine Vladimirci, na sednici održanoj 24.09.2007. godine, donela je

O D L U K U

O PRISTUPANJU IZRADI

PROSTORNOG PLANA OPŠTINE VLADIMIRCI

Član 1.

Ovom Odlukom pristupa se izradi Prostornog plana opštine Vladimirci.

Član 2.

Prostornim planom razrađuju se načela prostornog uređenja i utvrđuju ciljevi prostornog razvoja područja opštine Vladimirci, organizacija, zaštita, korišćenje i namena prostora kao i drugi elementi značajni za prostornu celinu za koju se radi plan.

Član 3.

Opština Vladimirci, osnivač je JUP „Plan“ - Šabac, koji će biti nosilac izrade Prostornog plana.

Troškove izrade snosi Skupština opštine Vladimirci.

Član 4.

Rok izrade Plana je 5 meseci od dana stupanja na snagu ove Odluke.

Član 5.

Pre donošenja predloga Prostornog plana, Skupštini opštine na donošenje, isti se dostavlja stručnoj službi Opštinske uprave za poslove urbanizma, koji ga priprema za razmatranje od strane Komisije za planove opštine Vladimirci.

Posle izvršene stručne kontrole predlog Prostornog plana izlaže se na javni

uvid koji traje 30 dana od dana objavljivanja u dnevnom listu.

Član 6.

Na osnovu člana 46. Zakona o planiranju i izgradnji („Službeni glasnik RS“, broj 47/03 i 34/06) sastavni deo ove Odluke je Program za izradu odgovarajućeg urbanističkog plana iz člana 45. Zakona o planiranju i izgradnji.

Član 7.

Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom listu opština Bogatić, Vladimirci, Koceljeva i Šabac“.

SKUPŠTINA OPŠTINE VLADIMIRCI

Broj: 30-5/07-I od 24.09.2007. godine

PREDSEDNIK SKUPŠTINE

Milenko Arsić


      Administrator
   Vlajković Darko
sovlad@vladimirci.org.rs