Naslovna strana  |  Galerija  |  Novosti  |  Kontakt  |  WEBMAIL |
 17 . 08 . 17    Turizam

 

 

 

 

 

 

  Naručivanje izvoda

NARUČIVANJE DOKUMENATA

   
ПИТАЈТЕ ПРЕДСЕДНИКА


karta opstine
Karta opštine

Plan Vladimiraca

VREME

 

 

 

 

Verzija za stampu   
Posalji stranu   

Prirodni resursi

U Vladimircima postoje odlični potencijali (blizina velikih centara, dobra putna povezanost, očuvana životna sredina i zdrava hrana, postojanje izvora mineralnih i geotermalnih voda, kulturni sadržaji i neiskorišteni objekti koji se mogu koristiti u ove svrhe) za razvoj lovnog i rekreativnog turizma. Bogata lovišta sitne i krupne divljači i tradicija dolaska lovaca iz inostranstva, daje osnovu za razvoj ovog vida turizma.

Okosnicu razvoja Vladmiračke privrede u budućnosti predstavljaće najznačajniji privredni resursi i to poljoprivredno zemljište pogodno za proizvodnju organske hrane i rudna bogatstva.

Kratak pregled prirodnih resursa i potencijala:

Poljoprivredno zemljište

Poljoprivredne površine na području opštine Vladimirci zauzimaju 27 298 hektara ili 81% od ukupne površine Opštine. Oranice i Bašte čine 22 732 hektara, voćnjaci 1920 hektara, vinogradi 70 hektara i prirodne livade 1548 hektara.

Rudna bogatstva

Kalcijum karbonat CaCO3, kvarcni pesak SiO2 i kaolin

Vodni resursi

-zdrava voda za piće kao značajan resurs na prirodnim izvorima

-mineralna voda – izgradjen i zacevljen bunar mineralne vode u selu Provu sa banjeološkim svojstvima. Moguća je izgradnja banje ili sportsko-rekreacionog centra.

-geotermalna voda – područje bogato geotermalnom energijom, izgradjeni i zacevljeni bunari tople vode u Mesarcima i Debrcu, prosečne temperature 54-57 stepeni. Moguće koriščenje u plasteničkoj proizvodnji ranog povrća i rezanog cveća i u spotrsko-rekreativne svrhe.

-reka Sava – 28 km desne obale reke Save, moguća izgradnja ribljih restorana i drugih sadržaja a sve u vezi sa geotermalnom i banjskom vodom koja se nalazi na tom lokalitetu. Treba imati u vidu i njen potencijal plovnog puta posebno zbog izgrađene luke u Debrcu

- prirodno jezero „Vukošićka Bara“ – površine 60 hektara. Moguća izgradnja ribnjaka i sportsko rekreacionog centra što bi ovo mesto pretvorilo u najveće izletište za građane šabačke i vladimiračke opštine. Izgradnjom brane na reci Dobravi moguće je regulisati česte poplave u donjem toku ove reke a jezero pretvoriti u jednu od većih akumulacija pogodnih za navodnjavanje.


      Administrator
   Vlajković Darko
sovlad@vladimirci.org.rs