SO Vladimirci
http://www.vladimirci.org.rs/?module=displaystory&story_id=1890&format=html

Измена и допуна регулације насеља Владимирци

Измена и допуна регулације насеља Владимирци


ИЗМЕНА И ДОПУНА ПЛАНА ГЕНЕРАЛНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ НАСЕЉА ВЛАДИМИРЦИ

ДОКУМЕНТА ЗА ПРЕУЗИМАЊЕ:

НАЦРТ ПЛАНА

НАМЕНА - ПОСТОЈЕЋЕ СТАЊЕ

ПЛАНИРАНА НАМЕНА ПОВРШИНА
Copyright  SO vladimirci