Naslovna strana  |  Galerija  |  Novosti  |  Kontakt  |  WEBMAIL |
 17 . 08 . 17    Naslovna

 

 

 

 

 

 

  Naručivanje izvoda

NARUČIVANJE DOKUMENATA

   
ПИТАЈТЕ ПРЕДСЕДНИКА


karta opstine
Karta opštine

Plan Vladimiraca

VREME

 

 

 

 

Verzija za stampu   
Posalji stranu   

"АКУМУЛАЦИЈА ВУКОШИЋ" У ВУКОШИЋУ

Рани јавни увид ће се обавити у трајању од 15 дана, од 26.11.2016.године до 10.12.2016. године у просторијама Општине Владимирци (зграда бившег катастра непокретности), канцеларија број 3, у периоду од 12-15 часова сваког радног дана. 


Инвеститор Планског документа је општина Владимирци, Светог Саве 24, а носилац израде је ЈУП „ПЛАН“ Шабац, Косте Абрашевић 10. Службено лица Одељења даваће у току трајања раног јавног увида основне информације о планском документу заинтересованим лицима сваког радног дана у периоду од 12-15 часова сваког радног дана. 


Визија уређења простора и основни циљ израде плана састоје се у измени  и допуни постојећег Плана генералне регулације насеља Владимирци ( „ Сл. лист града Шапца и општина : Богатић, Владимирци и Коцељева “ , бр. 7/2015 ) у складу са захтевом за коришћење земљишта, изградњу објеката унутар дефинисаних радних зона, као и дефинисање ефикаснијих одредби за спровођење плана унутар радних зона, конкретан циљ израде Измене и допуне Плана генералне регулације насеља Владимирци је преиспитивање правила уређења и правила грађења унутар радних зона Тз 5 и Тз 9, као и граница истих зона.

ДОКУМЕНТИ ЗА ПРЕУЗИМАЊЕ      Administrator
   Vlajković Darko
sovlad@vladimirci.org.rs