SO Vladimirci
http://www.vladimirci.org.rs/?module=displaystory&story_id=1875&format=html

ИНТЕРНИ КОНКУРС ЗА ПОПУЊАВАЊЕ РАДНИХ МЕСТА У ЈКП

ИНТЕРНИ КОНКУРС ЗА ПОПУЊАВАЊЕ РАДНИХ МЕСТА У JКП

Нa овој страници, путем линкова испод овог текста, омогућено је преузимање комплетних обавештења о конкурсу и решењима тј. следећих докумената:


1- ИНТЕРНИ КОНКУРС ЗА ПОПУЊАВАЊЕ РАДНИХ МЕСТА 
У ЈКП „ИЗВОР“ ВЛАДИМИРЦИ


2- РЕШЕЊЕ О ИМЕНОВАЊУ КОМИСИЈЕ ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ИНТЕРНОГ КОНКУРСА ЗА ПОПУЊАВАЊЕ РАДНИХ   МЕСТА 
У ЈКП „ИЗВОР“ ВЛАДИМИРЦИ


3-РЕШЕЊЕ О ПОПУЊАВАЊУ РАДНИХ МЕСТА ИНТЕРНИМ КОНКУРСОМ 
У ЈКП „ИЗВОР“ ВЛАДИМИРЦИ ДОКУМЕНТИ ЗА ПРЕУЗИМАЊЕ:
Copyright  SO vladimirci