Naslovna strana  |  Galerija  |  Novosti  |  Kontakt  |  WEBMAIL |
 17 . 08 . 17    Naslovna

 

 

 

 

 

 

  Naručivanje izvoda

NARUČIVANJE DOKUMENATA

   
ПИТАЈТЕ ПРЕДСЕДНИКА


karta opstine
Karta opštine

Plan Vladimiraca

VREME

 

 

 

 

Verzija za stampu   
Posalji stranu   

Објављен Конкурс за доделу општинских стипендија


На основу члана 6. и 12. Одлуке о наградним стипендијама („Сл. лист града Шапца и општина Богатић, Владимирци и Коцељева“, бр. 36/08), Општинска управа општине Владимирци – Одељење за општу управу и друштвене делатности, на основу Одлуке председника Општине о броју стипендија, расписује конкурс за доделу стипендија студентима на територији  општине Владимирци за школску 2016/2017 годину

I 

Општина Владимирци, у циљу подстицања талентованих студената, који су у току школовања остварили изузетне резултате, расписује конкурс за доделу стипендија студентима за школску 2016/2017 годину (период: октобар 2016 - јул 2017.године). 

II 

Право на добијање стипендије имају и студенти који су уписали прву годину студија, а испуњавају један од услова:

- да су носиоци признања «ђак генерације» у средњој школи и да су уписали факултет и школовање се финансира из буџета (докази су уверења од завршене средње школе и уписаног факултета),

- да су носиоци  дипломе »Вук Караџић»,

- да су освојили прва три места на такмичењима које организују републичке институције, из предмета које је прописало Министарство просвете и спорта. 

УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ НА КОНКУРСУ:

IIА – ОПШТИ УСЛОВИ 

-  да је подносилац захтева држављанин Републике Србије (приложити уверење о држављанству издато од стране надлежног органа),

- да подносилац захтева има пребивалиште на подручју општине Владимирци (приложити уверење о пребивалишту издато од стране Полицијске станице Владимирци),

-  да уз остале тражене доказе приложи кратку биографију. 

IIБ – ПОСЕБНИ УСЛОВИ 

- да је подносилац захтева редован студент (приложити уверење издато од стране факултета),

-да се школовање финансира из буџета (приложити уверење са факултета),

- да у току студирања није изгубио годину (приложити уверење са факултета),

- да је студент од друге до завршне године године студија, укључујући и апсолвенте и студенте последипломских студија,

- да подносилац захтева има најмању просечну оцену за сваку годину студија 8,50, односно свршени студент који настави школовање на последипломским студијама и постигне просечну оцену за сваку годину студија 8,50 (приложити уверење факултета о просечној оцени за сваку годину школовања).

IIВ

Студенти, који су у школској 2015/2016 години остварили право на општинску стипендију, подносе:

- уверење о пребивалишту,

- потврда факултета на ком је студент о години студија, која је уписана 2016/2017 године,

- уверење факултета о просечној оцени за претходну годину школовања.

III
        

Рок за пријављивање на конкурс је од 13.10.2016.године до 28.10.2016.године. Пријава и остала конкурсна документа, односно захтеви студената за доделу стипендија за школску 2016/2017 годину подносе се у наведеном року Општинској управи општине Владимирци – Одељењу за општу управу и друштвене делатности и предају се писарници Општинске управе општине Владимирци или поштом препоручено на адресу: Општинска управа општине Владимирци (конкурс за доделу стипендија), ул. Светог Саве 34, 15225 Владимирци.          

IV 

Одлуку о додели стипендија и листу студената који ће бити стипендирани доноси председник Општине.

Одлука о додели стипендија са листом студената истиче се на огласној табли Општине и на сајту Општине www.vladimirci.org.rs.

Право на приговор на одлуку о додели стипендије имају студенти – подносиоци пријаве за стипендирање у року од 8 дана од дана истицања одлуке.

Коначну одлуку по приговору доноси Општинско веће општине Владимирци.

Са студентима се потписује уговор у коме се прецизирају међусобне обавезе. 


 Пријаве на конкурс се подносе на обрасцима који се могу преузети у писарници Општинске управе општине Владимирци или са сајта  www.vladimirci.org.rs.

Све потребне информације у вези са остваривањем права на студентску стипендију могу се добити на телефон 015/514-705. Лице за контакт је Слободан Павловић. 

НЕПОТПУНЕ И НЕБЛАГОВРЕМЕНЕ ПРИЈАВЕ

НЕЋЕ БИТИ РАЗМАТРАНЕ


НАПОМЕНА:

Документација не може бити старија од 6 месеци.

Конкурс је објављен у листу „Глас Подриња“ 13.10.2016.године, на огласној табли Општинске управе општине Владимирци, на локалној радио станици и сајту www.vladimirci.org.rs.


                                ДОКУМЕНТА ЗА ПРЕУЗИМАЊЕ  Образац 1.  - Пријаве на конкурс за студенте II и осталих година студија 
   Образац 2.   - Пријаве на конкурс за студенте I године 
   Образац 3.   - Пријаве на конкурс за студенте који су остварили право на стипендију


      Administrator
   Vlajković Darko
sovlad@vladimirci.org.rs