Naslovna strana  |  Galerija  |  Novosti  |  Kontakt  |  WEBMAIL |
 29 . 06 . 17    Naslovna

 

 

 

 

 

 

  Naručivanje izvoda

NARUČIVANJE DOKUMENATA

   
ПИТАЈТЕ ПРЕДСЕДНИКА


karta opstine
Karta opštine

Plan Vladimiraca

VREME

 

 

 

 

Verzija za stampu   
Posalji stranu   

Одржана II редовна седница Скупштине општине Владимирци

У петак 24.06.2016. године, у Дому културе у Владимирцима, са почетком рада у 9,00 часова одржана је II редовна седница новог сазива Скупштине општине Владимирци. На седници су присуствовали: Председник општине Владимирци, заменик председника општине, Помоћник председника општине, Секретар Скупштине, свих 25 одборника као и заинтересовани грађани општине Владимирци. Председник Скупштине општине Владимирци Владан Милошевић за ову седницу предложио  је следећи дневни ред: 

1. УТВРЂИВАЊЕ ПРЕСТАНКА МАНДАТА ОДБОРНИКУ НЕБОЈШИ ПЕТРОНИЋУ ИЗ ВЛАДИМИРАЦА СА ИЗБОРНЕ ЛИСТЕ НЕБОЈША ПЕТРОНИЋ  - ЈЕДИНСТВЕНА СРБИЈА – МАРИЈАН ШЕВИЋ ЗБОГ ПОДНОШЕЊА ОСТАВКЕ У ФОРМИ ОВЕРЕНЕ ПИСАНЕ ИЗЈАВЕ;

2. ПОТВРЂИВАЊЕ МАНДАТА ОДБОРНИЦИМА  СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ ВЛАДИМИРЦИ СПОМЕНКИ ГАЈИЋ ИЗ ПЕЈИНОВИЋА И ПРОДАНУ АРНАУТОВИЋУ ИЗ ВЛАСАНИЦЕ СА ИЗБОРНЕ ЛИСТЕ АЛЕКСАНДАР ВУЧИЋ – СРБИЈА ПОБЕЂУЈЕ;

3. ИЗБОР ЗАМЕНИКА ПРЕДСЕДНИКА СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ ВЛАДИМИРЦИ;

4. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ЗАВРШНОМ РАЧУНУ БУЏЕТА ОПШТИНЕ ВЛАДИМИРЦИ ЗА 2015.ГОДИНУ;

5. ПРЕДЛОГ РЕШЕЊА О ИМЕНОВАЊУ ПРЕДСЕДНИКА И ЧЛАНОВА САВЕТА ЗА ФИНАНСИЈЕ И БУЏЕТ;

6. ПРЕДЛОГ РЕШЕЊА О ИМЕНОВАЊУ ПРЕДСЕДНИКА И ЧЛАНОВА САВЕТА ЗА УРБАНИЗАМ, СТАМБЕНО-КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ И ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ;

7. ПРЕДЛОГ РЕШЕЊА О ИМЕНОВАЊУ ПРЕДСЕДНИКА И ЧЛАНОВА КОМИСИЈЕ ЗА СТАТУТАРНА ПИТАЊА, ОРГАНИЗАЦИЈУ И НОРМАТИВНА АКТА;

8. ПРЕДЛОГ РЕШЕЊА О ИМЕНОВАЊУ ПРЕДСЕДНИКА И ЧЛАНОВА КОМИСИЈЕ ЗА ПРЕДСТАВКЕ И ПРИТУЖБЕ;


9. ПРЕДЛОГ РЕШЕЊА О ИМЕНОВАЊУ ПРЕДСЕДНИКА И ЧЛАНОВА МАНДАТНО-ИМУНИТЕТНЕ КОМИСИЈЕ;

10. ПРЕДЛОГ РЕШЕЊА О ОБРАЗОВАЊУ КОМИСИЈЕ ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ПОСТУПКА ЈАВНОГ НАДМЕТАЊА ЗА ДАВАЊЕ У ЗАКУП ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА У ДРЖАВНОЈ СВОЈИНИ;

11. ПРЕДЛОГ РЕШЕЊА О ИМЕНОВАЊУ  ОРГАНИЗАЦИОНОГ ОДБОРА ЗА ОБЕЛЕЖАВАЊЕ ДАНА ОПШТИНЕ И СЛАВЕ ОПШТИНЕ;

12. ПРЕДЛОГ РЕШЕЊА О ПРЕСТАНКУ МАНДАТА В.Д. ДИРЕКТОРА ЈКП „ИЗВОР“ ВЛАДИМИРЦИ;

13. ПРЕДЛОГ РЕШЕЊА О ИМЕНОВАЊУ В.Д. ДИРЕКТОРА ЈКП „ИЗВОР“ ВЛАДИМИРЦИ;

14. ПРЕДЛОГ РЕШЕЊА О РАЗРЕШЕЊУ В.Д. ДИРЕКТОРА ДИРЕКЦИЈЕ ЗА ГРАЂЕВИНСКО ЗЕМЉИШТЕ, ПУТЕВЕ И ИЗГРАДЊУ ОПШТИНЕ ВЛАДИМИРЦИ,  ЈП ВЛАДИМИРЦИ;

15. ПРЕДЛОГ РЕШЕЊА О ИМЕНОВАЊУ В.Д. ДИРЕКТОРА ДИРЕКЦИЈЕ ЗА ГРАЂЕВИНСКО ЗЕМЉИШТЕ, ПУТЕВЕ И ИЗГРАДЊУ ОПШТИНЕ ВЛАДИМИРЦИ,  ЈП ВЛАДИМИРЦИ;

16. ПРЕДЛОГ РЕШЕЊА О РАЗРЕШЕЊУ ДИРЕКТОРА ДИРЕКЦИЈЕ ЗА ПОЉОПРИВРЕДУ ОПШТИНЕ ВЛАДИМИРЦИ;

17. ПРЕДЛОГ РЕШЕЊА О ИМЕНОВАЊУ ДИРЕКТОРА ДИРЕКЦИЈЕ ЗА ПОЉОПРИВРЕДУ ОПШТИНЕ ВЛАДИМИРЦИ;

18. ПРЕДЛОГ РЕШЕЊА О ПРЕСТАНКУ МАНДАТА В.Д. ДИРЕКТОРКЕ ДОМА ЗДРАВЉА „ВЛАДИМИРЦИ“ ВЛАДИМИРЦИ;

19. ПРЕДЛОГ РЕШЕЊА О ИМЕНОВАЊУ В.Д. ДИРЕКТОРКЕ ДОМА ЗДРАВЉА „ВЛАДИМИРЦИ“ ВЛАДИМИРЦИ;

20. ПРЕДЛОГ РЕШЕЊА О ПРЕСТАНКУ МАНДАТА ДИРЕКТОРКИ БИБЛИОТЕКЕ „ДИША АТИЋ“ ВЛАДИМИРЦИ;

21. ПРЕДЛОГ РЕШЕЊА О ИМЕНОВАЊУ В.Д. ДИРЕКТОРА БИБЛИОТЕКЕ „ДИША АТИЋ“ ВЛАДИМИРЦИ;

22. ПРЕДЛОГ РЕШЕЊА О РАЗРЕШЕЊУ ПРЕДСЕДНИКА И ЧЛАНА НАДЗОРНОГ ОДБОРА ЈКП „ИЗВОР“ ВЛАДИМИРЦИ И ИМЕНОВАЊУ НОВИХ;

23. ПРЕДЛОГ РЕШЕЊА О РАЗРЕШЕЊУ ПРЕДСЕДНИКА И ЧЛАНА НАДЗОРНОГ ОДБОРА ДИРЕКЦИЈЕ ЗА ГРАЂЕВИНСКО ЗЕМЉИШТЕ, ПУТЕВЕ И ИЗГРАДЊУ ОПШТИНЕ ВЛАДИМИРЦИ, ЈП ВЛАДИМИРЦИ И ИМЕНОВАЊУ НОВИХ;

24. ПРЕДЛОГ РЕШЕЊА О РАЗРЕШЕЊУ ПРЕДСЕДНИКА И ТРИ ЧЛАНА УПРАВНОГ ОДБОРА ДОМА ЗДРАВЉА „ВЛАДИМИРЦИ“ ВЛАДИМИРЦИ И ИМЕНОВАЊУ НОВИХ;

25. ПРЕДЛОГ РЕШЕЊА О РАЗРЕШЕЊУ ПРЕДСЕДНИКА И ЧЛАНА НАДЗОРНОГ ОДБОРА ДОМА ЗДРАВЉА „ВЛАДИМИРЦИ“ ВЛАДИМИРЦИ И ИМЕНОВАЊУ НОВИХ;

26. ПРЕДЛОГ РЕШЕЊА О РАЗРЕШЕЊУ ПРЕДСЕДНИКА И ДВА ЧЛАНА УПРАВНОГ ОДБОРА ЦЕНТРА ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД ВЛАДИМИРЦИ И ИМЕНОВАЊУ НОВИХ;

27. ПРЕДЛОГ РЕШЕЊА О РАЗРЕШЕЊУ ПРЕДСЕДНИКА И ЧЛАНОВА НАДЗОРНОГ ОДБОРА ЦЕНТРА ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД ВЛАДИМИРЦИ И ИМЕНОВАЊУ НОВИХ;


28. ПРЕДЛОГ РЕШЕЊА О РАЗРЕШЕЊУ ПРЕДСЕДНИКА И ДВА ЧЛАНА УПРАВНОГ ОДБОРА БИБЛИОТЕКЕ „ДИША АТИЋ“ ВЛАДИМИРЦИ И ИМЕНОВАЊУ НОВИХ;

29. ПРЕДЛОГ РЕШЕЊА О РАЗРЕШЕЊУ ПРЕДСЕДНИКА И ЧЛАНА НАДЗОРНОГ ОДБОРА БИБЛИОТЕКЕ „ДИША АТИЋ“ ВЛАДИМИРЦИ И ИМЕНОВАЊУ НОВИХ;

30. ПРЕДЛОГ РЕШЕЊА О РАЗРЕШЕЊУ ТРИ ЧЛАНА УПРАВНОГ ОДБОРА ПУ „СУНЦОКРЕТИ“ ВЛАДИМИРЦИ И ПРЕДЛОГ РЕШЕЊА О ИМЕНОВАЊУ ТРИ ЧЛАНА УПРАВНОГ ОДБОРА ПУ „СУНЦОКРЕТИ“ ВЛАДИМИРЦИ;

31. ПРЕДЛОГ РЕШЕЊА О РАЗРЕШЕЊУ ДВА ЧЛАНА ШКОЛСКОГ ОДБОРА ОСНОВНЕ ШКОЛЕ „ЖИКА ПОПОВИЋ“ ВЛАДИМИРЦИ И ПРЕДЛОГ РЕШЕЊА О ИМЕНОВАЊУ ДВА ЧЛАН ШКОЛСКОГ ОДБОРА ОСНОВНЕ ШКОЛЕ „ЖИКА ПОПОВИЋ“ ВЛАДИМИРЦИ;

32. ПРЕДЛОГ РЕШЕЊА О РАЗРЕШЕЊУ ТРИ ЧЛАНА ШКОЛСКОГ ОДБОРА ОСНОВНЕ ШКОЛЕ „ЈОВАН ЦВИЈИЋ“ ДЕБРЦ И ПРЕДЛОГ РЕШЕЊА О ИМЕНОВАЊУ ТРИ ЧЛАНА ШКОЛСКОГ ОДБОРА ОСНОВНЕ ШКОЛЕ „ЈОВАН ЦВИЈИЋ“ ДЕБРЦ;

33. ПРЕДЛОГ РЕШЕЊА О РАЗРЕШЕЊУ ТРИ ЧЛАНА ШКОЛСКОГ ОДБОРА ПОСАВОТАМНАВСКЕ СРЕДЊЕ ШКОЛЕ ВЛАДИМИРЦИ И ПРЕДЛОГ РЕШЕЊА О ИМЕНОВАЊУ ТРИ ЧЛАНА ШКОЛСКОГ ОДБОРА ПОСАВОТАМНАВСКЕ СРЕДЊЕ ШКОЛЕ ВЛАДИМИРЦИ;

34. ОДБОРНИЧКА ПИТАЊА И ИНИЦИЈАТИВЕ.


По усвајању дневног реда прешло се на рад по предложеном дневном реду.

За Заменика Председника Скупштине општине Владимирци изабран је Цветковић Небојша из Месараца.

Усвојена је Одлука о Завшном рачуну буџета општине Владимирци за 2015 годину.

Изабрана су сва предложена радна тела и предложене Комисије Скупштине општине Владимирци.

Разрешени су ВД директори:  Јавног комуналног предузећа "Извор" Владимирци Небојша Поповић , Дирекције за грађевинско земљиште,путеве и изградњу Живковић Слободан, Библиотеке "Диша Атић" Владимирци Јасмина Којчић, Дирекције за пољопривреду Дејан Нешић, Дома здравља Владимирци Др Ковиљка Самарџија Перић.

На истој седници именовани су нови директори и то: 

За ВД директора Јавног комуналног предузећа "Извор" Владимирци изабран је Зарић Горан специјалиста инжињер организационих наука

За ВД директора Дирекције за грађевинско земљиште, путеве и изградњу Иван Вуковић дипл.технолог

За ВД директора Библиотеке "Диша Атић" Владимирци именован је Дејан Илић професор разредне наставе

За директора Дирекције за пољопривреду именован је Милинковић Миленко струковни инжињер менаџмента за пољопривреду

За ВД директора Дома здравља Владимирци именована је Лилија Теодоровић специјалиста доктор Опште медицине.

Седница је  протекла у фер и коректној атмосфери а завршена је око 12 часова.

      Administrator
   Vlajković Darko
sovlad@vladimirci.org.rs