Naslovna strana  |  Galerija  |  Novosti  |  Kontakt  |  WEBMAIL |
 21 . 07 . 17    Naslovna

 

 

 

 

 

 

  Naručivanje izvoda

NARUČIVANJE DOKUMENATA

   
ПИТАЈТЕ ПРЕДСЕДНИКА


karta opstine
Karta opštine

Plan Vladimiraca

VREME

 

 

 

 

Verzija za stampu   
Posalji stranu   

Одлука о додели студентских општинских стипендија

На основу члана 7. став 2. Одлуке о наградним стипендијама ("Службени лист града Шапца и општина Богатић, Владимирци и Коцељева", број 36/08), а по спроведеном Конкурсу за доделу студентских стипендија за школску 2015/2016 годину, на предлог Комисије за доделу стипендија, председник Општине Владимирци, донео је 

Одлуку 
о додели студентских стипендија за школску 2015/2016. годину

У школској 2015/2016 години право на доделу студентских стипендија на територији општине Владимирци стекли су студенти прве године факултета, и то :
1. Лазаревић (Драган) Александар-Каона
2. Инђић (Милан) Иван - Крнуле 
3. Анић (Милоје) Милош - Владимирци
4. Велисављевић (Александар) Тијана - Лојанице

У школској 2015/2016 години право на доделу студентских стипендија на територији општине Владимирци стекли су студенти друге и осталих година факултета, и то:
1. Влајковић (Миле) Маја - Меховине
2. Ђукић (Зоран) Зорана - Владимирци
3. Поповић (Влада) Сања - Меховине
4. Трифуновић (Зоран) Милица - Белотић
5. Трифуновић (Зоран) Никола - Белотић
6. Остојић (Влада) Марија - Меховине
7. лазаревић (Бранко) Јован - Кујавица
8. Симеуновић (Слободан) Катарина - Трбушац
9. Нинковић (Живорад) Милан - Матијевац
10. Јовановић (Горан) Наталија
11. Грубић (Драгољуб) Ранка - Крнуле
12. Илић (Милован) Милица - Владимирци село
13. Лазаревић (Миодраг) Дајана - Меховине
14. Живковић (Драгиша) Марко
15. Палежевић (Саша) Милица - Дебрц
16. Гајић (Веран) Наташа - Владимирци
17. Ераковић (Драган) Драгана
18. Миловановић (Станимир) Тамара - Белотић
19. Милосављевић (Срећко) Александра - Дебрц

У школској 2015/2016 години право на доделу студентских стипендија општине Владимирци нису стекли студенти прве године факултета, јер не испуњавају услове из члана 2. Одлуке о наградним стипендијама, и то: 
1. Живковић (Јован) Мирјана - Мровска
2. Митровић (Зоран) Марина Владимирци
3. Лазић (Илија) Лука - Вукошић
4. Петровић (Зоран) Јована - Белотић
5. Бирманчевић (Живојин) Марија - Скупљен
6. Марковић (Влада) Милан - Бобовик

У школској 2015/2016. години право на доделу студентскох стипендија општине Владимирци нису стекли студенти друге и осталих година факултета, јер не испуњавају услове из члана 3. Одлуке о наградним стипендијама, и то:
1. Томић (Живко) Драгана - Дебрц
2. Поповић (Раде) Тамара - Меховине
3. Богдановић (Горан) Милица - Драгојевац
4. Којичић (Ранко) Милица -Владимирци
5. Јагодић (Саша) Александра - Крнуле
6. Пантелић (Горан) Катарина - Меховине
7. Живковић (Слободан) Милош
8. Павличевић (Горан) Катарина - Бобовик

На ову Одлуку Сваки учесник конкурса може поднети приговор Општинском већу општине Владимирци, у року од 8. дана од дана пријема Одлуке.

Са сваким стипендистом се закључују Уговор о стипендирању у складу са Одлуком о наградним стипендијама ( "Службени лист града Шапца и општина Богатић, Владимирци, Коцељева и Шабац", број 36/08).

Стипендија се исплаћује студенту за школску 2015/2016. годину у 10 једнаких месечних рата, месечно, најкасније до 5. у месецу за претходни месец. Исплата додељених средстава на име стипендија студентима извршиће се са економске класификације 472700- студентске стипендије, за период октобар 2015- јул 2016. године.

Ову Одлуку објавити на огласној табли Општинске управе општине Владимирци и доставити свим учесницима конкурса.

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ ВЛАДИМИРЦИ
Број: 67-8/15-III од 25.11.2015. године

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ
Милорад Милинковић


      Administrator
   Vlajković Darko
sovlad@vladimirci.org.rs