Naslovna strana  |  Galerija  |  Novosti  |  Kontakt  |  WEBMAIL |
 26 . 07 . 17    Naslovna

 

 

 

 

 

 

  Naručivanje izvoda

NARUČIVANJE DOKUMENATA

   
ПИТАЈТЕ ПРЕДСЕДНИКА


karta opstine
Karta opštine

Plan Vladimiraca

VREME

 

 

 

 

Verzija za stampu   
Posalji stranu   

ОДРЖАНА V РЕДОВНА СЕДНИЦА СКУПШТИНЕ

На петој редовној седници Скупштине Општине Владимирци, која је одржана 04.09.2015. године, разматрана су и донета  веома битна акта и одлуке од значаја како за грађане тако и за даљи рад локалне управе. За седницу је Председник Скупштине Владица Марковић предложио следећи

 
ДНЕВНИ РЕД

. 1. ПОТВРЂИВАЊЕ МАНДАТА ОДБОРНИКА СА ИЗБОРНЕ ЛИСТЕ:

- ПОКРЕНИМО ВЛАДИМИРЦЕ – ТОМИСЛАВ НИКОЛИЋ (КОАЛИЦИОНА ЛИСТА СНС И ПСС-БК) И 

- ДСС – ВОЈИСЛАВ КОШТУНИЦА – МИЛЕНКО АРСИЋ;

2. КОНСТАТОВАЊЕ ПРЕСТАНКА МАНДАТА ЧЛАНУ ОПШТИНСКОГ ВЕЋА;

3. ИЗБОР ЧЛАНА ОПШТИНСКОГ ВЕЋА ОПШТИНЕ ВЛАДИМИРЦИ;

4. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ПРВОМ РЕБАЛАНСУ БУЏЕТА ОПШТИНЕ ВЛАДИМИРЦИ ЗА 2015.ГОДИНУ;

5. ПРЕДЛОГ РЕШЕЊА О РАЗРЕШЕЊУ ВРШИОЦА ДУЖНОСТИ ДИРЕКТОРА ДОМА ЗДРАВЉА „ВЛАДИМИРЦИ“ У ВЛАДИМИРЦИМА;

6. ПРЕДЛОГ РЕШЕЊА О ИМЕНОВАЊУ ВРШИОЦА ДУЖНОСТИ ДИРЕКТОРКЕ ДОМА ЗДРАВЉА „ВЛАДИМИРЦИ“ У ВЛАДИМИРЦИМА;

7. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ОБРАЗОВАЊУ И ОДРЕЂИВАЊУ ПОДРУЧЈА МЕСНИХ ЗАЈЕДНИЦА НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ ВЛАДИМИРЦИ; 

8. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ПРОШИРЕЊУ СЕОСКОГ ГРОБЉА У МАТИЈЕВЦУ;

9. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ИЗРАДИ ЛОКАЛНОГ АКЦИОНОГ ПЛАНА ЗА УНАПРЕЂЕЊЕ ПОЛОЖАЈА ИЗБЕГЛИХ, РАСЕЉЕНИХ ЛИЦА И ПОВРАТНИКА ПО РЕАДМИСИЈИ У ОПШТИНИ ВЛАДИМИРЦИ;

10. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О НАКНАДИ ПУТНИХ И ДРУГИХ ТРОШКОВА И ИЗГУБЉЕНЕ ЗАРАДЕ ОДБОРНИЦИМА, ЧЛАНОВИМА РАДНИХ ТЕЛА СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ ВЛАДИМИРЦИ, ЧЛАНОВИМА ОПШТИНСКОГ ВЕЋА И ПРЕДСЕДНИЦИМА САВЕТА МЕСНИХ ЗАЈЕДНИЦА ОПШТИНЕ ВЛАДИМИРЦИ;

11. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О НАКНАДИ ЗА РАД У НАДЗОРНИМ ОДБОРИМА ЈАВНИХ ПРЕДУЗЕЋА;

12. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ИЗМЕНИ И ДОПУНИ ОДЛУКЕ О МРЕЖИ ПРЕДШКОЛСКИХ УСТАНОВА НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ ВЛАДИМИРЦИ;

13. ПРЕДЛОГ ЗАКЉУЧКА О ИСПРАВЦИ ГРЕШКЕ У РЕШЕЊУ О ИМЕНОВАЊУ ВРШИОЦА ДУЖНОСТИ ДИРЕКТОРА ЦЕНТРА ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД ВЛАДИМИРЦИ;

14. ПРЕДЛОГ РЕШЕЊА О ИМЕНОВАЊУ ВРШИОЦА ДУЖНОСТИ ДИРЕКТОРА ЈКП „ИЗВОР“ ВЛАДИМИРЦИ;

15. ПРЕДЛОГ РЕШЕЊА О РАЗРЕШЕЊУ ЧЛАНА КОМИСИЈЕ ЗА КАДРОВСКА, АДМИНИСТРАТИВНА ПИТАЊА, РАДНЕ ОДНОСЕ, ПРИЗНАЊА И НАГРАДЕ И ИМЕНОВАЊУ НОВОГ;

16. ПРЕДЛОГ РЕШЕЊА О РАЗРЕШЕЊУ ДВА ЧЛАНА КОМИСИЈЕ ЗА СТАТУТАРНА ПИТАЊА, ОРГАНИЗАЦИЈУ И НОРМАТИВНА АКТА И ИМЕНОВАЊУ НОВИХ;

17. ПРЕДЛОГ РЕШЕЊА О РАЗРЕШЕЊУ ДВА ЧЛАНА САВЕТА ЗА ФИНАНСИЈЕ И БУЏЕТ И ИМЕНОВАЊУ НОВИХ;


18. ПРЕДЛОГ РЕШЕЊА О РАЗРЕШЕЊУ СЕКРЕТАРА ОПШТИНСКЕ ИЗБОРНЕ КОМИСИЈЕ У СТАЛНОМ САСТАВУ И ИМЕНОВАЊУ НОВОГ;

19. ПРЕДЛОГ РЕШЕЊА О ОБРАЗОВАЊУ КОМИСИЈЕ ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ПОСТУПКА   ЈАВНОГ НАДМЕТАЊА ЗА ДАВАЊЕ У ЗАКУП ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА У ДРЖАВНОЈ СВОЈИНИ;

20. ПРЕДЛОГ РЕШЕЊА О ИМЕНОВАЊУ  ОРГАНИЗАЦИОНОГ ОДБОРА ЗА ОБЕЛЕЖАВАЊЕ ДАНА ОПШТИНЕ И СЛАВЕ ОПШТИНЕ;

21. ПРЕДЛОГ РЕШЕЊА О РАЗРЕШЕЊУ ПРЕДСЕДНИКА И ЧЛАНА НАДЗОРНОГ ОДБОРА ДИРЕКЦИЈЕ ЗА ГРАЂЕВИНСКО ЗЕМЉИШТЕ, ПУТЕВЕ И ИЗГРАДЊУ ОПШТИНЕ ВЛАДИМИРЦИ, ЈП ВЛАДИМИРЦИ И ИМЕНОВАЊУ НОВИХ;

22. ПРЕДЛОГ РЕШЕЊА О РАЗРЕШЕЊУ  ЧЛАНА НАДЗОРНОГ ОДБОРА ЈКП „ИЗВОР“ ВЛАДИМИРЦИ И ПРЕДЛОГ РЕШЕЊА О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА НАДЗОРНОГ ОДБОРА ЈКП „ИЗВОР“ ВЛАДИМИРЦИ;

23. ПРЕДЛОГ РЕШЕЊА О РАЗРЕШЕЊУ ПРЕДСЕДНИКА И  ЧЛАНА УПРАВНОГ ОДБОРА ДОМА ЗДРАВЉА „ВЛАДИМИРЦИ“ У ВЛАДИМИРЦИМА И ИМЕНОВАЊУ НОВИХ;

24. ПРЕДЛОГ РЕШЕЊА О РАЗРЕШЕЊУ ПРЕДСЕДНИКА И ЧЛАНА УПРАВНОГ ОДБОРА БИБЛИОТЕКЕ „ДИША АТИЋ“ ВЛАДИМИРЦИ И ИМЕНОВАЊУ НОВИХ;

25. ПРЕДЛОГ РЕШЕЊА О РАЗРЕШЕЊУ ПРЕДСЕДНИКА И ЧЛАНА УПРАВНОГ ОДБОРА ЦЕНТРА ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД ВЛАДИМИРЦИ И ПРЕДЛОГ РЕШЕЊА О ИМЕНОВАЊУ ПРЕДСЕДНИКА И ЧЛАНА УПРАВНОГ ОДБОРА ЦЕНТРА ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД ВЛАДИМИРЦИ;

26. ПРЕДЛОГ РЕШЕЊА О РАЗРЕШЕЊУ ЧЛАНА УПРАВНОГ ОДБОРА ПРЕДШКОЛСКЕ УСТАНОВЕ „СУНЦОКРЕТИ“ ВЛАДИМИРЦИ И ПРЕДЛОГ РЕШЕЊА О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА УПРАВНОГ ОДБОРА ПРЕДШКОЛСКЕ УСТАНОВЕ „СУНЦОКРЕТИ“ ВЛАДИМИРЦИ;

27. ПРЕДЛОГ РЕШЕЊА О РАЗРЕШЕЊУ ДВА ЧЛАНА ШКОЛСКОГ ОДБОРА ОШ „ЖИКА ПОПОВИЋ“ ВЛАДИМИРЦИ  И ПРЕДЛОГ РЕШЕЊА О ИМЕНОВАЊУ ДВА ЧЛАНА ШКОЛСКОГ ОДБОРА ОШ „ЖИКА ПОПОВИЋ“ ВЛАДИМИРЦИ;

28. ПРЕДЛОГ РЕШЕЊА О РАЗРЕШЕЊУ ДВА ЧЛАНА ШКОЛСКОГ ОДБОРА ОШ „ЈОВАН ЦВИЈИЋ“ ДЕБРЦ И ПРЕДЛОГ РЕШЕЊА О ИМЕНОВАЊУ ДВА ЧЛАНА ШКОЛСКОГ ОДБОРА ОШ „ЈОВАН ЦВИЈИЋ“ ДЕБРЦ;

29. ПРЕДЛОГ РЕШЕЊА О РАЗРЕШЕЊУ ДВА ЧЛАНА ШКОЛСКОГ ОДБОРА ПОСАВОТАМНАВСКЕ СРЕДЊЕ ШКОЛЕ ВЛАДИМИРЦИ И ПРЕДЛОГ РЕШЕЊА О ИМЕНОВАЊУ ДВА ЧЛАНА ШКОЛСКОГ ОДБОРА ПОСАВОТАМНАВСКЕ СРЕДЊЕ ШКОЛЕ ВЛАДИМИРЦИ;

30. ОДБОРНИЧКА ПИТАЊА И ИНИЦИЈАТИВЕ. 

На истој седници увршћена је допуна дневног реда која се односила  на изгласавања неповерења заменику Председника општине Владимирци Миленку Арсићу. Тајним гласањем смењен је досадашњи заменик Председника општине и изгласан нов. За заменика председника општине изабран је Маријан Мијаиловић из Матијевца  (Јединствена Србија), унаставку седнице смењен је и Секретар Скупштине Биљана Стефановић, а за новог Секретара Скупштине изабрана је Невенка Докић.

По потврђивању мандата новим одборницима као и избором нових чланова Општинског Већа прешло се на рад по утврђеном и усвојеном дневном реду.

Усвојен је Предлог Одлуке о првом Ребаланса Буџета за 2015.г.;

Разрешен је досадашњи В.Д директора Дома здравља Владимирци и именована је нова В.Д директорка. За нову В.Д. Директорку именована је Др Ковиљка Самарџија Перић из Дебрца.

У даљем раду Скупштине усвојене су све предложене  Одлуке и акта већином присутних одборника.

На Седници је присуствовало 24 од 25 одборника . 

      Administrator
   Vlajković Darko
sovlad@vladimirci.org.rs