Naslovna strana  |  Galerija  |  Novosti  |  Kontakt  |  WEBMAIL |
 26 . 07 . 17    Naslovna

 

 

 

 

 

 

  Naručivanje izvoda

NARUČIVANJE DOKUMENATA

   
ПИТАЈТЕ ПРЕДСЕДНИКА


karta opstine
Karta opštine

Plan Vladimiraca

VREME

 

 

 

 

Verzija za stampu   
Posalji stranu   

Одлука о додели студентских стипендија за школску 2014/2015

На основу члана 7. став 2. Одлуке о наградним стипендијама („Службени лист града Шапца и општина Богатић, Владимирци и Коцељева“, број 36/08), а по спроведеном Конкурсу за доделу студентских стипендија за школску 2014/2015 годину, на предлог Комисије за доделу стипендија, председник Општине Владимирци, дана 10.12.2014.године, донео је

О д л у к у

о додели студентских стипендија

за школску 2014/2015 годину

I

У школској 2014/2015 години право на доделу студентских стипендија на територији општине Владимирци стекли су студенти прве године факултета, и то:

1. Михаиловић Анђелија из Јаловика

2. Јовановић Наталија из Владимираца

II

У школској 2014/2015 години право на доделу студентских стипендија на територији општине Владимирци стекли су студенти друге и осталих година факултета, и то:

1. Матић Маријана из Владимираца

2. Јагодић Александра из Крнула

3. Палежевић Милица из Дебрца

4. Грубић Ранка из Крнула

5. Ераковић Драгана из Владимираца

6. Бећировић Дамјан из Дебрца

7. Лазаревић Дајана из Меховина

8. Крстић Немања из Јазовника

9. Трифуновић Никола из Белотића

10. Перић Марија из Дебрца

11. Нинковић Милан из Матијевца

12. Ђукић Зорана из Владимираца

13. Симеуновић Катарина из Трбушца

14. Живановић Јелица из Владимираца

15. Милошевић Иван из Дебрца

16. Милосављевић Александра из Дебрца

17. Живковић Милош из Дебрца

18. Савић Александра из Белотића

19. Живковић Марко из Дебрца

III

У школској 2014/2015 години право на доделу студентских стипендија општине Владимирци нису стекли студенти друге и осталих година факултета, јер не испуњавају услове из члана 3. Одлуке о наградним стипендијама, и то:

1. Којичић Милица из Владимираца

2. Живановић Никола из Владимираца

3. Трифуновић Милица из Белотића

4. Илић Тијана из Матијевца

5. Томић Драгана из Дебрца

6. Илић Милица из села Владимирци

7. Гајић Наташа из Владимираца

8. Илић Данијела из Јаловика

9. Павличевић Катарина из Скупљена

10. Јованић Јелена из Владимираца

IV

На ову Одлуку сваки учесник конкурса може поднети приговор Општинском већу општине Владимирци, у року од 8 дана од дана пријема Одлуке.

V

Са сваким стипендистом се закључује Уговор о стипендирању у складу са Одлуком о наградним стипендијама („Службени лист града Шапца и општина Богатић, Владимирци, Коцељева и Шабац“, број 36/08).

VI

Стипендија се исплаћује студенту за школску 2014/2015 годину у 10 једнаких месечних рата, месечно, најкасније до 5. у месецу за претходни месец.

Исплата додељених средстава на име стипендија студентима извршиће се са економске класификације 472700 – студентске стипендије, за период октобар 2014.– јул 2015.године.

VII

Ову Одлуку објавити на огласној табли Општинске управе општине Владимирци и доставити свим учесницима конкурса.

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ ВЛАДИМИРЦИ

Број: 67- 8/14-III од 10.12.2014. године

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ

Владица Марковић


      Administrator
   Vlajković Darko
sovlad@vladimirci.org.rs