Naslovna strana  |  Galerija  |  Novosti  |  Kontakt  |  WEBMAIL |
 21 . 07 . 17    Naslovna

 

 

 

 

 

 

  Naručivanje izvoda

NARUČIVANJE DOKUMENATA

   
ПИТАЈТЕ ПРЕДСЕДНИКА


karta opstine
Karta opštine

Plan Vladimiraca

VREME

 

 

 

 

Verzija za stampu   
Posalji stranu   

III редовна седница Општинског већа у понедељак 25.03.2013

На основу чл. 47. став 1. Закона о локалној самоуправи („Сл. гласник РС“, број 129/07), чл. 68. Статута Општине Владимирци („Сл. лист града Шапца и општина Богатић, Владимирци и Коцељева“, бр. 30/08, 36/08 и 6/09) и члана 27. став 1. Пословника о раду Општинског већа („Сл. лист града Шапца и општина Богатић, Владимирци и Коцељева“, бр. 1/09),

С а з и в а м

III редовну седницу Општинског већа Општине Владимирци и заказујем за 25.03. 2013. године, у 9,00 часова.

За ову седницу предлажем следећи

Д Н Е В Н И Р Е Д

1. УСВАЈАЊЕ ИНФОРМАТОРА О РАДУ ОРГАНА ОПШТИНЕ ВЛАДИМИРЦИ;

2. ДОНОШЕЊЕ ЗАКЉУЧКА О УТВРЂИВАЊУ МАКСИМАЛНОГ ИЗНОСА НАКНАДЕ ЗА ТРОШКОВЕ ПОГРЕБНЕ ОПРЕМЕ НАМЕЊЕНЕ КОРИСНИЦИМА СОЦИЈАЛНЕ ПОМОЋИ НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ ВЛАДИМИРЦИ;

3. РАЗМАТРАЊЕ ЗАХТЕВА ЗА НОВЧАНУ ПОМОЋ:

- БЕЉИЋ БИЉАНЕ ИЗ БЕЛОТИЋА;

- СТАНКОВИЋ ДРАГАНЕ ИЗ МЕХОВИНА;

- СТАНКОВИЋ САНДРЕ ИЗ МЕХОВИНА;

- СТАНКОВИЋ МИЛЕВЕ ИЗ МЕХОВИНА:

- СТАНКОВИЋ ПЕТРА ИЗ МЕХОВИНА;

- СТАНКОВИЋ СНЕЖАНЕ ИЗ МЕХОВИНА;

4. РАЗМАТРАЊЕ ЗАХТЕВА ЗА ПЛАЋАЊЕ ДУГА ЗА УТРОШЕНУ ЕЛЕКТРИЧНУ ЕНЕРГИЈУ:

- ИВАНОВИЋ ДРАГИЦЕ ИЗ СКУПЉЕНА;

- ВУЛЕТИЋ ДАНКЕ ИЗ КРНУЛА;

- ЛАЗИЋ СЛАЂАНЕ СЕЛО ВЛАДИМИРЦИ;

5. РАЗМАТРАЊЕ ЗАХТЕВА ЗА ПЛАЋАЊЕ ДУГА ЗА УТРОШЕНУ ВОДУ:

- БАЧАЛАНОВИЋ СЛАВИЦЕ ИЗ ДЕБРЦА;

6. РАЗМАТРАЊЕ ЗАХТЕВА ЗА НАДОКНАДУ ШТЕТЕ НАСТАЛЕ УСЛЕД

БОМБАРДОВАЊА 1999.ГОДИНЕ;

- ДРАГИШЕ МИХАИЛОВИЋ ИЗ ЈАЛОВИКА;

7. РАЗМАТРАЊЕ ЗАХТЕВА ЗА НАКНАДУ ШТЕТЕ НАСТАЛЕ УСЛЕД ПОЖАРА

- ЈЕРЕМИЋ ПАВЛА ИЗ ВЛАДИМИРАЦА;

8. ПИТАЊА И ПРЕДЛОЗИ.

Седница ће бити одржана у канцеларији председника Општине.

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ

Владица Марковић


      Administrator
   Vlajković Darko
sovlad@vladimirci.org.rs