Naslovna strana  |  Galerija  |  Novosti  |  Kontakt  |  WEBMAIL |
 17 . 08 . 17    Naslovna

 

 

 

 

 

 

  Naručivanje izvoda

NARUČIVANJE DOKUMENATA

   
ПИТАЈТЕ ПРЕДСЕДНИКА


karta opstine
Karta opštine

Plan Vladimiraca

VREME

 

 

 

 

Verzija za stampu   
Posalji stranu   

Одржана II редовна седница Општинског већа

У четвртак 28. фебруара 2013. године, одржана је II редовна седница Општинског већа Општине Владимирци а коју је сазвао Председник општине Владица Марковић.

За седницу је предложен и усвојен следећи ДНЕВНИ РЕД:

1. УТВРЂИВАЊЕ ПРЕДЛОГА ОДЛУКЕ О ОРГАНИЗОВАЊУ ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА ,,ДИРЕКЦИЈЕ ЗА ГРАЂЕВИНСКО ЗЕМЉИШТЕ, ПУТЕВЕ И ИЗГРАДЊУ ОПШТИНЕ ВЛАДИМИРЦИ“ ЈП ВЛАДИМИРЦИ;

2. УТВРЂИВАЊЕ ПРЕДЛОГА ОСНИВАЧКОГ АКТА ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА ,,ИЗВОР“ ВЛАДИМИРЦИ;

3. ИЗМЕНА И ДОПУНА ОДЛУКЕ О ПРИЗНАВАЊУ ПРАВА НА НОВЧАНУ НАДОКНАДУ ЗА 2013.ГОДИНУ СТУДЕНТИМА СА ТЕРИТОРИЈЕ ОПШТИНЕ ВЛАДИМИРЦИ;

4. РЕШАВАЊЕ ПО ЖАЛБИ ПРЕДУЗЕЋА ЗА ТЕЛЕКОМУНИКАЦИЈЕ ,,ТЕЛЕКОМ СРБИЈА“ а. д. БЕОГРАД;

5. РАЗМАТРАЊЕ ЗАХТЕВА МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ МЕСАРЦИ ЗА РЕКОНСТРУКЦИЈУ КРОВА ШКОЛЕ У МЕСАРЦИМА;

6. РАЗМАТРАЊЕ ЗАХТЕВА ОСНОВНЕ ШКОЛЕ ,,ЖИКА ПОПОВИЋ“ ВЛАДИМИРЦИ ЗА ДОДАТНА ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА ЗА НАДОГРАДЊУ ШКОЛЕ У ВУКОШИЋУ“;

7. РАЗМАТРАЊЕ ЗАХТЕВА МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ ВУКОШИЋ ЗА НАДОГРАДЊУ МОКРОГ ЧВОРА У ОСНОВНОЈ ШКОЛИ У ВУКОШИЋУ“

8. РАЗМАТРАЊЕ ЗАХТЕВА ,,ЕУРОПОЛИС“ МЕСАРЦИ ЗА ДЕЛИМИЧНИ ОТПИС УКУПНОГ ЗАДУЖЕЊА ЗА ОСТВАРЕНУ ПОТРОШЊУ ВОДЕ;

9. РАЗМАТРАЊЕ ЗАХТЕВА ЗА НОВЧАНУ ПОМОЋ

- МАРКОВИЋ ВЛАДИМИРА ИЗ СКУПЉЕНА;

- СТАНКОВИЋ САНДРЕ ИЗ МЕХОВИНА;

- СТАНКОВИЋ СВЕТЛАНЕ ИЗ МЕХОВИНА:

- СТАНКОВИЋ ДРАГАНЕ ИЗ МЕХОВИНА;

- БЈЕЛИЋ БОЈАНА ИЗ ДЕБРЦА;

- ГРЧИЋ ДРАГЕ ИЗ МЕХОВИНА;

- ПАНТИЋ РАНКА ИЗ ДЕБРЦА;

- ТОШИЋ ИВАНА ИЗ ВЛАДИМИРАЦА;

10. РАЗМАТРАЊЕ ЗАХТЕВА МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ ПРОВО ЗА МАТЕРИЈАЛНУ ПОМОЋ;

11. ПИТАЊА И ПРЕДЛОЗИ;

Све тачке су разматране и усвојене од стране Општинског већа, док утврђени предлози Одлука биће прослеђени Одборницима како би били разматрани на Скупштини која ће бити одржана у понедељак 04.03.2013.г.


      Administrator
   Vlajković Darko
sovlad@vladimirci.org.rs