Naslovna strana  |  Galerija  |  Novosti  |  Kontakt  |  WEBMAIL |
 29 . 06 . 17    Naslovna

 

 

 

 

 

 

  Naručivanje izvoda

NARUČIVANJE DOKUMENATA

   
ПИТАЈТЕ ПРЕДСЕДНИКА


karta opstine
Karta opštine

Plan Vladimiraca

VREME

 

 

 

 

Verzija za stampu   
Posalji stranu   

ОДРЖАНА I СЕДНИЦА ОПШТИНСКОГ ВЕЋА

У четвртак, 31.01.2013. године, одржана је I редовна седница Општинског већа општине Владимирци. На седници су присуствовали и директори јавних установа и предузећа, који су и презентовали своје Предлоге планова рада за 2013. годину.

На седници су донета и усвојена акта која ће бити предложена Скупштини на усвајање: Утврђени су:

1 ПРЕДЛОГ РЕШЕЊА О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ПРОГРАМ РАДА ЦЕНТРА ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД ВЛАДИМИРЦИ ЗА 2013.ГОДИНУ ;

2. ПРЕДЛОГ РЕШЕЊА О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ПРОГРАМ РАДА БИБЛИОТЕКЕ ,,ДИША АТИЋ“ ВЛАДИМИРЦИ ЗА 2013.ГОДИНУ ;

3. ПРЕДЛОГ РЕШЕЊА О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ПЛАН РАДА ДОМА ЗДРАВЉА ,,ВЛАДИМИРЦИ“ У ВЛАДИМИРЦИМА ЗА 2013.ГОДИНУ ;

4. ПРЕДЛОГ РЕШЕЊА О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ПРОГРАМ РАДА ЈКП ,,ИЗВОР“ ВЛАДИМИРЦИ ЗА 2013.ГОДИНУ ;

5. ПРЕДЛОГ РЕШЕЊА О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ПЛАН РАДА ДИРЕКЦИЈЕ ЗА ГРАЂЕВИНСКО ЗЕМЉИШТЕ, ПУТЕВЕ И ИЗГРАДЊУ ОПШТИНЕ ВЛАДИМИРЦИ ЈП ВЛАДИМИРЦИ СА ПРАТЕЋИМ ФИНАНСИЈСКИМ ПЛАНОМ ЗА 2013.ГОДИНУ ;

6. ПРЕДЛОГ РЕШЕЊА О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ГОДИШЊИ ПЛАН РАДА ОСНОВНЕ ШКОЛЕ ,,ЖИКА ПОПОВИЋ“ ВЛАДИМИРЦИ ЗА ШКОЛСКУ 2012/2013.ГОДИНУ ;

7. ПРЕДЛОГ РЕШЕЊА О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ГОДИШЊИ ПЛАН РАДА ОСНОВНЕ ШКОЛЕ ,,ЈОВАН ЦВИЈИЋ“ ДЕБРЦ ЗА ШКОЛСКУ 2012/2013.ГОДИНУ ;

8. ПРЕДЛОГ РЕШЕЊА О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ГОДИШЊИ ПЛАН РАДА ПОСАВОТАМНАВСКЕ СРЕДЊЕ ШКОЛЕ ВЛАДИМИРЦИ ЗА ШКОЛСКУ 2012/2013.ГОДИНУ,

ПОВОДОМ 10. ТАЧКЕ ДНЕВНОГ РЕДА- РАЗМАТРАЊЕ ЗАХТЕВА И ДОСТАВЉАЊЕ МИШЉЕЊА У ВЕЗИ ФИНАНСИРАЊА РАДНИКА НА ТЕХНИЧКИМ ПОСЛОВИМА У ЦЕНТРУ ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД ОПШТИНЕ ВЛАДИМИРЦИ, ВЕЋЕ ЈЕ ДОНЕЛО

ЗАКЉУЧАК У КОМЕ СТОЈИ ДА ОДЛУКОМ О БУЏЕТУ ОПШТИНЕ ВЛАДИМИРЦИ ЗА 2013. ГОДИНУ, БР.400-322/13 ОД 25.12.2012. ГОДИНЕ, НИСУ ПРЕДВИЂЕНА СРЕДСТВА ЗА ФИНАНСИРАЊЕ РАДНИКА НА ТЕХНИЧКИМ ПОСЛОВИМА У ЦЕНТРУ ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД ОПШТИНЕ ВЛАДИМИРЦИ.

11. ДОНЕТ ЈЕ ПРОГРАМ КОРИШЋЕЊА СРЕДСТАВА ЗА ФИНАНСИРАЊЕ УНАПРЕЂЕЊА БЕЗБЕДНОСТИ САОБРАЋАЈА НА ПУТЕВИМА НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ ВЛАДИМИРЦИ ЗА 2013.ГОДИНУ;

12. ДОНЕТ ЈЕ ЗАКЉУЧАК ДА СЕ ПОДНЕСУ ТУЖБЕ ЗА СВА ПРАВНА И ФИЗИЧКА ЛИЦА КОЈА НИСУ ИЗМИРИЛА СВОЈА ДУГОВАЊА ПРЕМА ЈКП "ИЗВОР" ВЛАДИМИРЦИ.

13. ДОНЕТ ЈЕ ЗАКЉУЧАК ГДЕ СЕ ОБАВЕЗУЈЕ ДА ДИРЕКЦИЈА ЗА ГРАЂЕВИНСКО ЗЕМЉИШТЕ У САРАДЊИ СА ОПШТИНОМ ВЛАДИМИРЦИ УРЕДИ ПАРЦЕЛУ ГДЕ ЈЕ ДИВЉА ДЕПОНИЈА А КОЈА СЕ НАЛАЗИ У БЛИЗИНИ ВЛАДИМИРАЧКОГ ГРОБЉА.

14.РАЗМАТРАНИ СУ И МНОГОБРОЈНИ ЗАХТЕВИ ГРАЂАНА ОПШТИНЕ ВЛАДИМИРЦИ.


      Administrator
   Vlajković Darko
sovlad@vladimirci.org.rs