Naslovna strana  |  Galerija  |  Novosti  |  Kontakt  |  WEBMAIL |
 26 . 07 . 17    Naslovna

 

 

 

 

 

 

  Naručivanje izvoda

NARUČIVANJE DOKUMENATA

   
ПИТАЈТЕ ПРЕДСЕДНИКА


karta opstine
Karta opštine

Plan Vladimiraca

VREME

 

 

 

 

Verzija za stampu   
Posalji stranu   

Владимирачка Скупштина усвојила буџет за 2013.годину

У уторак 25.12. 2012.године,у сали средње Посавотамнавске школе, одржана је III редовна седница Скупштине општине Владимирци. Седницом је председавао Председник Скупштине Драган Симеуновић а присуствовали су Председник Општине Владица Марковић, Заменик председника општине Дејан Нешић, Заменик председника Скупштине Маријан Мијаиловић, секретар Скупштине Биљана Стефановић, чланови Општинског Већа, 24 од укупно 25 одборника, директори јавних установа и предузећа, поједини председници Месних заједница, као и средства јавног информисања.

На седници је предложен и усвојен ДНЕВНИ РЕД од 29. тачака и то:

1. Предлог Одлуке о усвајању Завршног рачуна буџета Општине Владимирци за 2011. Годину;

2. Предлог Одлуке о другој измени и допуни одлуке о буџету за 2012. Годину

3. Предлог Одлуке о буџету Општине Владимирци за 2013. Годину;

4. Предлог Одлуке о локалним комуналним таксама;

5. Предлог Одлуке о висини стопе пореза на имовину за 2013. Годину;

6. Предлог Одлуке о условном отпису камата и мировању пореског дуга;

7. Предлог Одлуке о локалним административним таксама;

8. Предлог Одлуке о изменама и допунама локалног акционог плана за унапређење положаја избеглих и интерно расељених лица у општини Владимирци за период 2010-2014. Године;

9. Предлог Одлуке о утврђивању потреба за трајно решење стамбених питања избеглица на територији Општине Владимирци;

10. Предлог Одлуке о Локалном акционом плану запошљавања на територији општине Владимирци;

11. Предлог Одлуке о образовању општинског штаба за ванредне ситуације Владимирци;

12. Предлог Решења о разрешењу бршиоца дужности Директора Центра за социјални рад Општине Владимирци;

13. Предлог Решења о именовању вршиоца дужности Директора Центра за социјални рад Општине Владимирци;

14. Предлог Решења о разрешењу једног члана Управног одбора ПУ „Сунцокрети“ Владимирци;

15. Предлог Решења о именовању једног члана Управног одбора ПУ „Сунцокрети“ Владимирци;

16. Предлог Решења о разрешењу и именовању Председника и чланова Надзорног одбора Библиотеке „Диша Атић“ Владимирци ;

17. Предлог Решења о разрешењу и именовању Председника и чланова Надзорног одбора Центра за социјални рад Општине Владимирци;

18. Предлог Решења о разрешењу и именовању Председника и чланова Надзорног одбора Дома Здравља Владимирци у Владимирцима;

19. Предлог Решења о разрешењу и именовању Председника и чланова Надзорног одбора Дирекције за грађевинско земљиште, путеве и изградњу Општине Владимирци, ЈП Владимирци;

20. Предлог Решења о разрешењу и именовању Председника и чланова Надзорног одбора ЈКП „Извор“ Владимрици;

21. Разматрање извештаја о раду Библиотеке „Диша Атић“ Владимирци за 2011.г.

22. Разматрање извештаја о раду Центра за социјални рад Општине Владимирци за 2011. годину;

23. Разматрање извештаја о раду Дома здравља Владимирци у Владимирцима за 2011. Годину;

24. Разматрање извештаја о раду ЈКП „Извор“ Владимирци за 2011.г.

25. Разматрање извештаја о раду Дирекције за грађевинско земљиште, путеве и зградњу Општине Владимирци, ЈП Владимирци за 2011.г.

26. Разматрање извештаја о раду за школску 2011/2012. Годину Основне школе „Жика Поповић“ Владимирци;

27. Разматрање извештаја о раду за школску 2011/2012. Годину Посавотамнавке средње школе Владимирци;

28. Разматрање извештаја о раду за школску 2011/2012.годину Основне школе „Јован Цвијић“ Дебрц;

29. Одборничка питања и иницијативе.

Све Одлуке на седници су разматране и усвојене већином гласова.

Одлуком о Буџету за 2013 годину утврђени су укупни приходи у износу од 410.929.063,00 динара, што су за око 11.милиона динара већи него прошле године. Како ће ова средства бити распоређена детаљно је по ставкама образложио Начелник за привреду финансије и урбанизам Владимир Михаиловић . Буџет је усвојен са 16. гласова за, 6. против, 2. одборника нису гласала.

Седница је завршена око 14,00 часова.

Донете Одлуке поставићемо на сајт општине у менију Скупштина када буду објављене у Службеном листу Општина.


      Administrator
   Vlajković Darko
sovlad@vladimirci.org.rs