Naslovna strana  |  Galerija  |  Novosti  |  Kontakt  |  WEBMAIL |
 29 . 06 . 17    Naslovna

 

 

 

 

 

 

  Naručivanje izvoda

NARUČIVANJE DOKUMENATA

   
ПИТАЈТЕ ПРЕДСЕДНИКА


karta opstine
Karta opštine

Plan Vladimiraca

VREME

 

 

 

 

Verzija za stampu   
Posalji stranu   

ОДЛУКА О ДОДЕЛИ СТУДЕНТСКИХ СТИПЕНДИЈА

На основу члана 7. став 2. Одлуке о наградним стипендијама ('Службени лист града Шапца и општина Богатић, Владимирци и Коцељева', број 36/08), а по спроведеном Конкурсу за доделу студентских стипендија за школску 2012/2013 годину, на предлог Комисије за доделу стипендија, председник Општине Владимирци, донео је

О д л у к у

о додели студентских стипендија

за школску 2012/2013 годину

I

У школској 2012/2013 години право на доделу студентских стипендија на територији општине Владимирци стекли су студенти прве године факултета, и то:

1. Трифуновић Никола из Белотића

2. Којичић Милица из Владимираца

3. Михаљчишин Николај из Прова

II

У школској 2012/2013 години право на доделу студентских стипендија на територији општине Владимирци стекли су студенти друге и осталих година факултета, и то:

1. Поповић Немања из Меховина

2. Николић Лазар из Владимираца

3. Савић Немања из Белотића

4. Савић Александра из Белотића

5. Ковачевић Марко из Владимираца

6. Радосављевић Мирјана из Јаловика

7. Радиновић Угљеша из Владимирци

8. Нинковић Милан из Матијевца

9. Ивановић Марко из Пејиновића

10. Ивановић Небојша из Пејиновића

11. Петровић Ненад из Владимираца

12. Очигрија Милица из Прова

13. Радовић Стефан из Крнула

14. Лази ћ Горан из Крнула

15. Илић Александар из Сувог Села

16. Симеуновић Катарина из Трбушца

17. Живановић Јелица из Владимираца

18. Симеуновић Мирјана из Трбушца

19. Живковић Марко из Дебрца

20. Лазаревић Владимир из Вучевице

21. Поповић Предраг из Прова

22. Милошевић Иван из Дебрца

23. Ђукић Зорана из Владимираца

24. Перић Марија из Дебрца

III

У школској 2012/2013 години право на доделу студентских стипендија општине Владимирци нису стекли студенти прве године факултета, јер не испуњавају услове из члана 2. Одлуке о наградним стипендијама, и то:

1. Бирманчевић Слађана из Скупљена

2. Крстић Немања из Јазовника

3. Петровић Ђорђе из Владимираца

4. Анић Јелена из Владимираца

5. Лазаревић Дајана из Меховина

6. Томић Драгана из Дебрца

7. Ружић Александра из Крнула

8. Грковић Ивана Месарци

IV

У школској 20012/2013 години право на доделу студентских стипендија општине Владимирци нису стекли студенти друге и осталих година факултета, јер не испуњавају услове из члана 3. Одлуке о наградним стипендијама, и то:

1. Влајковић Данијела из Меховина

2. Гајић Данијела из Крнића

3. Влајковић Дарко из Меховина

4. Пајић Милица из Владимираца

5. Поповић Ивана из Матијевца

V

На ову Одлуку сваки учесник конкурса може поднети приговор Општинском већу општине Владимирци, у року од 8 дана од дана пријема Одлуке.

VI

Са сваким стипендистом се закључује Уговор о стипендирању у складу са Одлуком о наградним стипендијама ('Службени лист града Шапца и општина Богатић, Владимирци, Коцељева и Шабац', број 36/08).

VII

Стипендија се исплаћује студенту за школску 2012/2013 годину у 10 једнаких месечних рата, месечно, најкасније до 5. у месецу за претходни месец.

Исплата додељених средстава на име стипендија студентима извршиће се са економске класификације 472700 – студентске стипендије, за период октобар 2012.– јул 2013.године.

VIII

Ову Одлуку објавити на огласној табли Општинске управе општине Владимирци и доставити свим учесницима конкурса.

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ ВЛАДИМИРЦИ

Број: 67- 3/12-III од 26.11.2012. године

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ

Владица Марковић


      Administrator
   Vlajković Darko
sovlad@vladimirci.org.rs