Naslovna strana  |  Galerija  |  Novosti  |  Kontakt  |  WEBMAIL |
 26 . 07 . 17    Naslovna

 

 

 

 

 

 

  Naručivanje izvoda

NARUČIVANJE DOKUMENATA

   
ПИТАЈТЕ ПРЕДСЕДНИКА


karta opstine
Karta opštine

Plan Vladimiraca

VREME

 

 

 

 

Verzija za stampu   
Posalji stranu   

Општинско веће усвојило Предлог буџета за 2012.г

На 11. редовној седници Општинског већа, коју је сазвао Председник општине Владимирци Владица Марковић, усвојене су Одлуке и акта која су од изузетног значаја за даљи рад локалне самоуправе. Усвојени су Предлог Одлуке о буџету за 2012. годину, Стратегија одрживог развоја Општине Владимирци за период 2012-2022. године,дата је сагласност на Одлуке о изменама и допунама Статута Библиотеке "Д. Атић" Владимирци, дата је сагласност на План рада Дирекције за пољопривреду, а разматране су и многобројне молбе, захтеви и жалбе грађана.

Предложени буџет је доста увећан у односу на прошли а на основу новог Закона о финансирању локалне самоуправе, где се сада слива у касе локалних самоуправа 80% од пореза на зараде а који се плаћа према пребивалишту запосленог, као и трансфера неразвијеним општинама.

Укупни приход општине Владимирци за 2012 годину утврђује се у износу од 399.971.712,00 динара.

Део прихода из члана 1. Ове Одлуке у износу од 291.669.410,29 динара обезбеђује се за финансирање јавних расхода преко посебних рачуна (Скупштина, Председник, Општинско веће, Општинска управа, образовање, култура, физичка култура, предшколско обраѕовање, социјална заштита, средства за месне заједнице, средства за подстицај и развој, средства за друштвене и друге организације, субвенције јавним предузећима, невладиним организацијама и средства за остале потребе).

Део прихода из члана 1. Ове Одлуке у износу од 76 200 000,00 динара обезбеђују се за финансирање Дирекције за грађевинско земљиште, путеве и изградњу општине Владимирци.

Део прихода из члана 1. Ове Одлуке у износу од 32 102 301,71 динара обезбеђују се за финансирање Дирекције за пољопривреду општине Владимирци.У буџетску резерву издвајају се средства у износу од 4.500.000,00динара. У текућу буџетску резерву издвајају се средства у износу 3.000.000,00 динара.У сталну буџетску резерву издвајају се средства у износу од 1.500.000,00 динара. Овако утврђен предлог Одлуке о буџету за 2012 годину биће пред одборницима на наредној седници Скупштине где се очекује да буде усвојен.


      Administrator
   Vlajković Darko
sovlad@vladimirci.org.rs